Huyết Yến Tinh Chế Đặc Biệt

Huyết Yến Tinh Chế Đặc Biệt

Mô tà sản phẩm: Tổ yến có màu đỏ , sợi yến nhiều,dai, và hàm lượng dinh dưỡng cao hơn các loại tổ yến khác.

Xem thêm