Hồng Yến rút lông Maika

Hồng Yến rút lông Maika

Thành phần: 18 loại axit amin như: Aspartic acid, Serine, Tyrosine, Phenylalanine, Valine, Arginine, Leucine… và 31 nguyên tố vi lượng cùng nhiều thành phần khác

Xem thêm