Yến huyết đảo làm sạch

Yến huyết đảo làm sạch

Trọng lượng: 10 g

Ghi chú : Khoảng 1 tổ/10 g

Loại: Yến đảo + Nguyên tổ + Tinh chế

Trạng thái: Còn hàng

Xem thêm