Yến huyết đảo làm sạch loại 2 - 100g

Yến huyết đảo làm sạch loại 2 - 100g

Trọng lượng: 100 g

Ghi chú : Khoảng 16 tổ/100 g

Loại: Yến đảo + Nguyên tổ + Tinh chế

Trạng thái: Còn hàng

Xem thêm