Huyết Yến Thô Đặc Biệt

Huyết Yến Thô Đặc Biệt

Tổ yến có màu đỏ, đỏ cam, sợi to, còn nguyên lông và tạp chất, hàm lượng dinh dưỡng cao hơn các loại tổ yến khác, được chọn lựa từ những tổ tốt nhất, yến chất lượng nhất.

Xem thêm