Nhiệt ẩm kế Tanita

Nhiệt ẩm kế Tanita

Đo nhiệt độ và độ ẩm trong nhà yến. Tự động ghi nhiệt độ tối đa và tối thiểu

Xem thêm