Phân chim nguyên chất

Phân chim nguyên chất

Phân chim yến dùng để tạo mùi trong nhà cho nhà nuôi chim yến, đặc biệt hiệu quả với những nhà mới

Xem thêm