Bột rải sàn nhà Yến

Bột rải sàn nhà Yến

Bột rắc trên sàn nhà Yến mới xây nhằm tạo mùi bầy đàn khiến chim Yến cảm thấy môi trường quen thuộc và an toàn.

Xem thêm