Love Potion

Love Potion

Hoá chất đặc biệt nhóm Aroma, tạo hương hấp cho chim làm tổ và sinh sản.

Xem thêm