Hồng Yến Thô

Hồng Yến Thô

Mô tà sản phẩm: Tổ yến có màu vàng nhạt , vàng cam, còn nguyên lông và tạp chất, hàm lượng dinh dưỡng cao, có mùi tanh tự nhiên đặc trưng của tổ yến.

Xem thêm