Tổ Yến Thô Sạch Đặc Biệt

Tổ Yến Thô Sạch Đặc Biệt

Mô tà sản phẩm: Tổ yến có màu trắng , trắng ngà , tổ to và nhiều sợi, được sơ chế, nhặt sạch lông hoàn toàn bằng thủ công, sau đó được phơi khô tự nhiên , nên vẫn giữ được hình dạng ban đầu.

Xem thêm