Tổ Yến Thiên Nhiên

Tổ Yến Thiên Nhiên

Mô tà sản phẩm: Tổ yến có màu trắng và trắng ngà, còn nguyên lông và tạp chất, hàm lượng dinh dưỡng cao, có mùi tanh tự nhiên đặc trưng của tổ yến

Xem thêm