Tổ Yến Tinh Chế Đặc Biệt

Tổ Yến Tinh Chế Đặc Biệt

Mô tà sản phẩm: Tổ yến có màu trắng và trắng ngà, nhiều sợi, được nhặt sạch lông và tạp chất, đóng thành từng tổ và phơi khô tự nhiên.

Xem thêm