MÁY CON GÀ TAYRING TL 5500 + NÓN

MÁY CON GÀ TAYRING TL 5500 + NÓN